خانه > مقالات > شرح موتورهای هیدرولیک

شرح موتورهای هیدرولیک

شرح:

کاربرد موتورهای هیدرولیک (Hydraulic Motors) تبدیل فشار یا جریان هیدرولیک از طریق یک شفت به انرژی چرخشی مکانیکی است. موتورها زمانی که به یک خروجی دوار نیاز داشته باشیم، به کار گرفته می شوند و راه اندازها(Actuators) برای خروجی خطی مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال در عمل موتورها بسیار شبیه به پمپ ها هستند تا راه اندازها و در واقع معادلات موتورها معادلاتی شناخته شده برای پمپ ها هستند.

خروجی یک موتور، یک گشتاور و یک سرعت زاویه ای است.(توجه:  قدرت = گشتاور * سرعت زاویه ای).موتور ها دقیقا برعکس پمپ ها عمل می کنند، در واقع، برخی موتور/پمپ ها هر دو نقش را در یک سیستم هیدرولیک ایفا می کنند( به عنوان یک پمپ یا موتور بسته به موقعیت سوپاپ های کنترل عمل می کنند). همانند پمپ ها، معادله حاکم برای یک موتور ایده آل برابر است با:

Q: نرخ جریان یا دبی

Δp: اختلاف فشار دو سر موتور

T: گشتاور خروجی موتور

ω: سرعت زاویه ای موتور

***برای خواندن ادامه مطلب بر روی بیشتر بخوانید کلیک فرمایید***

مهمترین پارامتر بهره، برای  موتورهای هیدرولیک، جابجایی می باشد( همانند پمپ ها).جابجایی مقدار سیالی است(در کل جریان) که موتور را برای یک دور شفت جابه جا می کند، و توسط اختلاف فشار دو سر موتور به گشتاور خروجی ربط داده می شود.

در معادله بالا D جابجایی می باشد با واحد in^3/rev و Δp = p1 – p2 که p1 فشار ورودی است و p2 فشار خروجی است. عملکرد حالت پایدار یک پمپ کاملا توسط دو معادله بالا بیان می گردد.

انواع موتور های هیدرولیک:

سه نوع اصلی موتور هیدرولیک موجود هست:

 • پیستونی
 • پره ای(کارتریجی)
 • چرخدنده ای

موتور پیستونی

یک موتور پیستونی می تواند شعاعی یا محوری باشد. در موتورهای پیستونی شعاعی، پیستون ها به صورت شعاعی نسبت به شافت قرار گرفته اند.یک موتور پیستون محوری همانند یک پمپ پیستون محوری است که این موتور کاربردی رایج در صنعت هوا و فضا دارد.طرحی از یک موتور پیستون محوری در شکل 1 نشان داده شده است. همانگونه که در شکل می توان دید موتور های پیستون محوری همانند یک پمپ پیستونی است، غیر از زاویه Swashplate که حال ثابت است ( به عنوان مثال هیچ جبران ساز یا کنترل کننده پیستونی موجود نیست).درگاه ورودی پمپ سمت فشار بالاست و درگاه خروجی سمت فشار پایین.همین تفاوت فشار سبب چرخش موتور میگردد. از آنجایی که Swashpalte ثابت است، سرعت موتور توسط کنترل فشار ورودی( اختلاف فشار در دو سر موتور) یا نرخ جریان، کنترل می شود.موتور های هیدورلیک عموما 9 پیستونه یا شاید 7 پیستونه باشند(پیستون بیشتر جابه جایی را افزایش می دهد که به سبب آن گشتاور خروجی افزایش پیدا می کند). موتورهای پیستونی بهترین آب بندی را برای فشارهای ورودی بالا فراهم می کند و در گشتاور های بالا، سرعت های کم بسیار خوب کار می کنند.آنها بهترین آب بندی را دارا هستند که سبب راندمان بالای این موتورها می گردد.یک موتور پیستون محوری با یک Swashplate ثابت یک جهته می باشد( تنها به یک سمت گردش می کند). برای این که دو جهته باشد، Swashplate می بایست از لحاظ مکانی تغییر پذیر باشد. در آخر، موتورهای پیستونی  دارای یک درگاه آب چکه هستند تا به نشت های پیستون اجازه برگشت به جریان را بدهند.

شکل 1 –  موتور هیدرولیک پیستون محوری

موتور پره ای

موتور پره ای (کارتریجی) در شکل 2 نشان داده شده است.موتورهای پره ای گزینه ای خوب برای کاربرد در سرعت های بالا هستند.موتور پره ای هنگامی که سیال در فشار بالا از میان آن به سمت خروجی یا درگاه فشار کم، عبور می کند، شروع به گردش می کند.پره های بیشتر نا همواری گشتاور خروجی را کاهش می دهد اما تعدد پره ها منجر به اصطکاک بییشتر خواهد شد. پره ها به محور محرک متصل شده و درتماس مستقیم با محفظه بیضوی هستند تا از نشت ها جلوگیری کنند.پره ها تحت فشار هیدرولیک، نیروی گریز از مرکز یا فنرها قرار دارند(فنرها در شکل 2 نمایش داده شده اند). پره ها با توجه به نیروی گریز از مرکز باز می شوند، ممکن است پره ها توسه یک شیار به شفت محرک یا رتور متصل شوند که این به پره ها اجازه دوران و یک حرکت کشویی در راستای شعاعی را می دهد.هنگامی که فشار اعمال شود، پره ها شروع به گردش رتور(شافت) خواهند کرد. همانگونه که سرعت افزایش یابد،پره ها به سمت بیرون در راستای شیار باز شده و با دیواره تماس پیدا می کنند که سبب آب بندی سطح خارجی می گردند. جدار داخل می تواند به صورت سراشیب باشد تا بتواند فشار روغن در خروجی را کاهش دهد- این امری ممکن است چرا که پره ها با توجه به شیار هایی که توسط آنها به شفت متصل اند قادر به دروان و حرکت به سمت داخل یا خارج برای پوشش جدار داخلی، می باشند. برخی موتور های پره ای از فنر برای اعمال بار به پره ها در راستای شیار، استفاده می کنند، این فنرها به پره ها برای آب بندی بهتر در ابتدای کار کمک می نماید که همین امر سبب بهبود گشتاور آغازین می گردد.در سرعت های بالا، نیروی گریز از مرکز به پره ها کمک کرده تا به سمت خارج باز شوند.موتور پره ای که در شکل نشان داده شده دو درگاه دارد، یک ورودی و یک خروجی. ممکن است که یک موتور چهار درگاهه داشته باشیم، که جریان را از دو مسیر جدا از هم تقسیم نماییم. یک موتور چهار درگاهه پره ای گشتاوری دو برابر دارد اما در نصف سرعت یک موتور هم ظرفیت دو درگاهه کار می کند.ورودی یک موتور چهار درگاهه در دو سمت مخالف آن برای بالانس بار وارد بر یاتاقان ها، قرار دارد.برای موتورهای پره ای یک سوپاپ می تواند کنترل کند که کدام درگاه فشار بالا و کدام فشار پایین باشد، که منجر به یک موتور دو جهته می شود.موتور های پره ای راندمانی همانند موتور های پیستونی ندارند ولی برای کار در سرعت های بالا مناسب هستند.موتور های پره ای در فشار های ورودی بالا، راندمانی کمی دارند( به خاطر نشت و لغزشی است که از میان پره ها رخ می دهد).موتور های پره ای همچنین در دورهای پایین بازده کمتری دارند.موتور های پره ای قادر به کار در وضعیت های برگشت پذیر(دو جهته) بوده و سرو صدای کمتری نسبت به انواع دیگر موتور ها دارند. آنها معمولا از موتورهای پیستونی ارزان تر می باشند.

شکل 2 – موتور پره ای(کارتریجی)

موتور چرخدنده ای

طرح یک موتور چرخدنده ای هم در شکل 3 نمایش داده شده است.این چرخدنده ها نمایشی از دو چرخدنده ساده هستند که در یک جداره معمولی دوران می کنند. هر دو چرخدنده می چرخند، اگرچه تنهایک چرخدنده به محور خروجی متصل است. سیال مکانی که دو چرخدنده با هم درگیر می شوند وارد شده(شکل 3).سپس چرخدنده ها  همچنانکه بیشترین افت فشار در اطراف گوشه های جداره می باشد،در جهت فلشها شروع به گردش کرده(اگر چرخدنده ها در جهتی عکس بچرخند در مقابل فشار سیستم مقاومت می کنند).همچنین با قرار دادن درگاه ورودی در منطقه درگیری دو چرخدنده، از سطح موثر 2 دندانه چرخدنده به جای اعمال فشار بر روی یک دندانه ، استفاده نموده ایم.موتور های چرخدنده ای در کاربرد های سرعت بالا عملکرد خوبی دارند. بازده این موتور ها در دور های پایین کاهش و در دورهای بالا افزایش(بهبود) می یابد.

شکل 3 – موتور چرخدنده ای

بطور کلی موتور های چرخدنده ای هیدورلیک به نسبت توانایی عملکرد در سرعت بالا و جابجایی که دارند، بسیار جمع و جور هستند. آنها همچنین از موتور های پیستونی و پره ای ارزان تر هستند.به هر حال آنها پر سر و صدا تر و کم بازده تر در بین سه نوع موتورها هستند.موتور های چرخدنده ای در وضعیت های معکوس(دوجهته) هم می توانند عمل کنند.

کارایی یک پمپ با سرعت و بار متغیر است. یک نمونه نمودار کارایی برای یک موتور پیستونی هیدرولیک در شکل 4 نشان داده شده است. همچنانکه در نمودار بالا مشاهده می کنید، بازده حجمی در محدوده تغییرات سرعت ثابت مانده است.اگرچه بازده کلی(که محصولی از بازده حجمی و مکانیکی است) در سرعت های بالا افت کرده است، که خاطر نشان می کند برای هر موتور هیدرولیک بخصوص، یک محدوده سرعت مطلوب موجود است. نمودار پایین رابطه ای خطی را بین جریان و سرعت نشان می دهد، که شیب این خط همان جابجایی می باشد.همچنین در نمودار پایین گشتاور خروجی موتور نمایش داده شده است، که در سرعت های بالا به سمت کاهش پیش رفته است.

شکل 4 – نمودار کارایی نمونه ای از موتور هیدرولیک پیستونی

همانطور که شرح داده شد، موتورها می توانند یک جهته یا دو جهته باشند، اما در هوافضا موتور های دو جهته اغلب، مورد استفاده قرار می گیرند.یک استثنای واحد های موتور/ پمپ خواهند بود که توسط یک شفت انتقال قدرت به هم متصل شده اند، که متمایلا یک پمپ / موتور پیستونی خواهد بود-شکل 5 را ببینید. اکثر موتورها تمایل به جابجایی ثابت دارند،برخلاف پمپ ها که در آن جبران ساز برپایه فشار خروجی جابجایی پمپ را تغییر می دهد.در طراحی موتور ها، یکی از عوامل کلیدی برای یک موتور خوب، کاهش نشت های داخلی که از درزهای پیستون و پره ها بروز می کند،هم در بارهای کم و هم در سرعت پایین، می باشد.نشت به جریانی گفته می شود که از میان موتور عبور کرده بدون اینکه کار خروجی تولید کرده باشد.یکی دیگر از عوامل کلیدی توانایی سطوح یاتاقان های تحت اعمال بار فشاری برای تحمل بار اعمالی است- این بزرگترین مسئله ای است که گریبان گیر پمپ های پره ای است.

مزایای کلی موتورهای هیدرولیک شامل توانایی  کنترل موتور دریک سرعت نامحدود،توانایی تحمل آسان گشتاور ایستایی و قدرت به وزن، نسبتا بالا می باشد. موتورها بی نیاز از وسایل جانبی بوده و همه چیز را درون خود دارند که در عمل بسیار ساده هستند، این سبب پایداری و ضریب اطمینان بالاست.موضوع مهم در تعمیرات موتورهای هیدرولیک، نشت های بیش از حد، خرابی آب بند ها و سر و صدا می باشد.

شکل 5 – واحد موتور پمپ پیستونی (یک جهته)

موارد توجه در طراحی موتور

مهمترین ویژگی های کارایی موتورهای هیدرولیک در زیر لیست شده است.

نوع موتور: همانطور که شرح داده شد 3 نوع اصلی از موتور هیدرولیک داریم(پیستونی، پره ای و چرخدنده ای). هر نوع دارای مزایا و معایبی می باشد و مشخصات هر کدام از آنها متفاوت می باشد.

جابجایی: حجم سیال جابجا شده( سیال از طریق موتور) بر چرخش محور خروجی.

گشتاور عملکرد: قدرت خروجی موتور، که عموما برای یک فشار ورودی داده شده در سرعت و جریان اسمی داده می شود.نموداری از گشتاور خروجی همچنین ممکن است در دسترس باشد.توجه کنید که این توسط سرعت موتور به توان عملکرد مربوط می گردد.

توان عملکرد: توان خروجی موتور، که برای یک فشار ورودی داده شده در سرعت و جریان اسمی داده می شود.نمودار توان خروجی ممکن است در دسترس باشد.این توسط سرعت موتور به گشتاور عملکرد موتور وابسته است.

فشار عملیاتی: فشار ورودی انتظاری برای موتور درحین عملکرد عادی،که می بایست با فشار عملکرد طراحی سیستم و افت فشار انتظار داشته شده، سازگار باشد. این فشار از فشار خروجی پمپ کمتر می باشد.

ماکزیمم فشار عملیاتی: ماکزیمم فشار ورودی مجاز به موتور، که می بایست برابر با فشار سیستم یا بالاتر از آن باشد.

سرعت عملیاتی: سرعت موتور در فشار عملیاتی را گویند.

جریان عملیاتی: نرخ جریانی که از پمپ در فشار عملیاتی و گشتاور عملیاتی اسمی عبور کند.

ماکزیمم جریان: بیشترین نرخ جریانی که ممکن است از موتور عبور کند.بیشترین جریان زمانی رخ می دهد که بیشتریت فشار ورودی به موتور را در حالت بی باری ،داشته باشیم.

بیشینه لزجت مجاز: تولید کنندگان موتورها محدوده ای از لزجت سیالات را به صورت پیشنهادی عرضه می کنند. پارامترهای عملکردی موتور ها زمانی معتبر است که سیال مورد استفاده در محدوده پیشنهادی قرار داشته باشد.در لزجت های بالا قابلیت های موتور شروع به کاهش دارد.

بیشینه دمای عملیاتی: بیشترین دمایی که انتظار می رود موتور در سرویس ها، ببیند.این دما برای اطمینان از سازگاری مواد اولیه موتور و آب بندهای آن با محیط عملیاتی موتور می باشد.

بازده موتور:

بازده های بالا ارجحیت دارند. بازده تفاوت بین توان ورودی و توان خروجی است.این تفاوت توسط تلفات اصطکاکی و نشت آب بند ها ایجاد می گردد.

ملاحظات نصب موتور:

مهمترین پارامترهای نصب موتورهای هیدرولیک در زیر لیست شده اند.

ابعاد: رویهم رفته ابعاد موتور برای دانستن فضای مورد نیاز، استفاده می گردد.

رابط ها: رابط ها شامل اتصالات لوله / شلنگ و جاسازی بر روی موتور می باشد همانند استقرار آویزه ها و تعیین محل محور خروجی.

وزن: وزن موتور، که غالبا به عنوان وزن خشک محسوب می شود. هنگامی که موتور از سیال پر می شود، وزن افزایش می یابد.

سرو صدا: موتور در سرعتهای بالا ایجاد سرو صدا میکند.یک مشخصه ای از بیشترین حد سرو صدا می بایست برای نصب موتور ارزیابی شود.

اتصالات: روش اتصال موتور به اسکلت هواپیما بر روی صلبیت ساختاری موتور و ارسال سروصدا (ارتعاش) به بدنه تاثیر گذار است.موتورها میتوانند گشتاور استارت بالایی داشته باشند که بار زیادی را در شروع به کار به اتصالات اعمال می کنند. گشتاورهای عملیاتی مداوم بر روی دوام و خستگی اتصالات تاثیر می گذارند.

تراز موتور و شافت: همترازی موتور به شافت نیازمند اختیار کردن تلورانس های پایین است.ملاحظات شامل حرکت نسبی بین موتور و شافت، جابه جایی زاویه ای ممکنه در نصب، ابعاد دندانه های هزار خار و …می باشد. تراز نامناسب سبب ایجاد ارتعاشات فراوان (میل به شکست زودرس می کند)، یا شکست آب بندهای موتور می گردد.

هزارخار: آنسوی همتراز کردن، خوردگی هزارخار ، مسئله ای قابل ملاحظه است.معمولا برخی از روان کننده ها(گریس) برای کاهش خوردگی هزارخار ها به کار برده می شوند.انتخاب این روان کننده شامل مواردی همچون دما، عدم فساد و عمر معقول گریس قبل از وقوع خرابی می باشد.

تجهیزات گشتاور: هر دو گشتاور استارت و گشتاور عملکرد می بایست ملاحظه شوند.گشتاور استارت از گشتاور عملکرد بیشتر است.گشتاور استارت سبب شتاب دادن جرم/اینرسی موتور و فشار آن می گردد، که منجر به تنشهای بالای آنی در داخل قطعات نصبی و موتور گشته.این مسئله بیشتر زمانی مورد نگرانی است که نصب همراه با بارهای لختی بالایی باشد.بدیهی است، که سرعت موتور می بایست برای تجهیزات راه اندازی(همانند یک سیستم راه انداز، گوی پیچشی) با سرعتی که توسط تولید کننده پیشنهاد شده یکسان باشد.ممکن است در صورت نیاز آرایشی از چرخدنده به کارگرفته شود.

توانایی بارگیری محوری و شعاعی شافت: مطمئنا محور موتور و هزارخارها به اندازه ای مناسب برای تحمل بارهای خستگی و استاتیکی که موتور در طول عمر عملکردش خواهد دید،انتخاب شده اند.

خطوط ورودی و خروجی: متعلقات خطوط ورودی و خروجی به موتور می بایست با موتور تطبیق یابند.

جهت گردش: موتورهای می توانند یک جهته یا بدون جهت باشند.کاربردهای هوافضا تمایل به استفاده از پمپ های بدون جهت را دارد.بدیهی است که سوپاپ کنترل می بایست مطابق با جهت اختصاصی گردش باشد.

کنترل سرعت موتورهای هیدرولیک:

عموما، هدف موتورهای هیدرولیک تولید یک سرعت دوار ثابت دریک گشتاور کافی برای جابه جایی بار، می باشد.دو روش برای کنترل سرعت توسط یک پمپ هیدرولیک (یا انتقال ثابت یا انتقال متغیر، اما عموما انتقال متغیر) یا توسط یک سوپاپ استفاده می شود. کنترل سوپاپ ممکن است بواسط یک سوپاپ کنترل جریان، سوپاپ رگلاتور فشار یا یک سرو سوپاپ (Servovalve) باشد.همانطور که در قسمت معادلات ریاضی برای موتورها بحث شد، سرعت دوار موتور توسط  بار و متغیر جریان تغییر خواهد کرد. همچنین گشتاور تابعی از Δp سراسر موتور است.

یک پمپ انتقال ثابت را در نظر بگیرید.یک پمپ انتقال ثابت مقدار ثابتی از جریان را تولید می کند.فشاری را فرض کنید که شیر فشار شکن عمل نکند، یک جریان ثابتی از پمپ به درون موتور جریان می یابد اما فشار ورودی همراه با بار متغیر است.بنابراین، یک پمپ انتقال ثابت سرعت ثابتی را تولید می کند اما گشتاور همراه با بار متغیر است.

یک پمپ انتقال متغیر جریان را تغییر می دهد تا فشار خروجی ثابتی را برای پمپ تامین کند. در موتور، این امر سبب تامین فشار ورودی ثابتی به موتور می گردد.بنابراین تغییرات فشار درون پمپ ثابت بوده، از این رو گشتاور هم درون پمپ ثابت خواهد بود.بنابراین یک پمپ انتقال متغیر، در غیاب هرسوپاپ کنترلی، گشتاور ثابتی را تولید خواهد کرد اما با سرعتی که با بار متغیر خواهد بود.

یک سوپاپ کنترل جریان، نرخ جریان را به مقادیر ثابتی تنظیم خواهد کرد. این کار توسط کنترل تغییرات فشار از میان یک اریفیس(دهانه تنگ) صورت می گیرد. بنابراین یک سوپاپ کنترل جریان، یک جریان ثابت را از موتور به همراه یک فشار ورودی متغیر به موتور نتیجه می دهد.در نتیجه، استفاده از سوپاپ کنترل جریان، سرعتی ثابت از موتور به همراه گشتاوری متغیر با بار را تولید می نماید، متشابه با یک پمپ انتقال ثابت. فرض داریم که جریان پمپ سیستم و فشار به سوپاپ ثابت می باشد.

یک سوپاپ تنظیم کننده فشار، فشار خروجی سوپاپ را توسط کنترل جریان تنظیم می کند. این عمل گشتاوری ثابت به همراه سرعتی متغیر با بار را برای موتور تامین می کند، متشابه با یک پمپ انتقال متغیر. فرض گرفته شده که جریان پمپ سیستم و فشار در سوپاپ ثابت می باشند.

در مبحث سرو سوپاپ ، یک سیستم کنترل دیجیتال، سرعت را در قسمتی از سیستم حس کرده و سرو سوپاپ را برای حفظ سرعت دلخواه تنظیم می نماید. این یک کنترل کننده سرعت است،سیستم کنترلی بازخورد(Feedback).پارامترهای درون حلقه کنترل، همانند ثابت سوپاپ و بهره حلقه، اندازه گیری شده تا کارایی بهینه را درشرایط طراحی بدست آورند.تصورا، حلقه کنترل سرعت، یک حلقه کنترل خطی بدون مقادیر غیر خطی است. به هر حال، در عمل، سیستم های هیدرولیک ذاتا غیر خطی بوده که ممکن است در صورت عدم طراحی مناسب مشکلات دوام و کارایی را به وجود آورد. بخصوص که چسبندگی بالا و نیروهای استارت در سیستم ممکن است منجر به استارت تشنجی شده همچنان که حلقه کنترل برای پایدار شدن کوشش می کند(بر حسب سرعت).فاکتور دیگر در استفاده از سرو سوپاپ ها برای کنترل موتور ،سوپاپ ماسوره ای چهار راهه است که هر دو فشار تامین شده و فشار برگشتی به موتور را تنظیم می کند(بنابراین فشار پورت ورودی و خروجی تحت تاثیر یک سرو سوپاپ قرار می گیرند) .فشار مطابق با رابطه زیر متغیر است.

در حالیکه PS = P1 + P2 و فشار بار برابر است با PL = P1 – P2

برای انواع دیگر کنترل، فشار جریان پایین،  P2، فشار برگشتی خواهد بود.

در نهایت، اگر سرعت موتور هیدرولیک بسیار بالا بود – که خیلی اوقات پیش می آید- میتوان برای کاهش سرعت محور خروجی موتور از نصب یک جعبه دنده بهره گرفت.برای کاهش دنده های بزرگ، یک سلسه چرخدنده خورشیدی می تواند استفاده شود.

————————————————————————————————————-

I start where the last man left off.

Thomas A. Edison

دانلود متن ترجمه به صورت فایل PDF

مترجم:

محسن ملایجردی

بهار 1389

منبع:

Advertisements
دسته‌ها:مقالات
 1. soheyl
  سپتامبر 28, 2013 در 5:26 ب.ظ.

  با سلام
  بر خلاف بسیاری از متن های فارسی موجود بسیار کامل و مفید بود
  با تشکر

 2. mlina
  ژوئن 12, 2010 در 9:22 ق.ظ.

  ممنون خیلی کمکم کرد موفق و سربلند باشد .» مهسا»

 3. hamid
  مه 30, 2010 در 5:39 ب.ظ.

  واقعا کارتون عالیه
  میخواستم ازتون تشکر کنم
  واگر میتونید درباره قیدو بند هایجوشکاری
  و سوراخکاری سوپر آلیاژها مقاله ای تهیه کنید
  بازم ممنون
  موفق باشید

  • مه 30, 2010 در 6:06 ب.ظ.

   سلام آقا حمید ممنون از لطفت
   حقیقتش این ترم یک خورده سرمون بیشتر از خیلی شلوغه
   و مثل سابق فعال نیستیم
   اگر هم مطلبی میزنیم برای اینه که بهش برخوردیم و گفتیم همه استفاده کنند
   وگرنه همه جور در خدمت بودیم
   انشالله موفق باشی

   • hamid
    مه 30, 2010 در 9:15 ب.ظ.

    من به تازگی خواننده بلاگ شما شدم
    خیلی استفاده کردم
    کارتون عالیه
    ایشالا هر روز موفقتر باشید
    بازم ممنون

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: